Om pensionärers situation

Tyvärr prioriteras inte våra äldre – de som byggt upp vårt fina samhälle. Var tredje pensionär beräknas ha någon form av psykiska problem, vanligast är depression och ångest. Samtidigt ökar andelen fattigpensionärer varje år. När vi började 2015 levde ungefär 231 500 pensionärer under fattigdomsgränsen i EU. Det är ungefär dubbelt så många kvinnor som män, ca 153 500 kvinnor och 78 000 män. I år, 2018, är dock siffran runt 400 000, och det är helt sanslöst. I Sverige är ungefär 10 000 personer över 50 år dessutom hemlösa.

Av alla självmord och självmordsförsök i Sverige görs ungefär en fjärdedel av personer som fyllt 65 år. Med åldern ökar för många ensamheten, känslan av utanförskap och att inte vara behövd. Särskilt påtagligt blir sådana bekymmer när stora högtider närmar sig.

Läs mer hos Pensionärernas Riksorganisation, PRO.